Co to jest aktywizm inwestorski? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychAktywizm inwestorski – jest prezentowaniem przez inwestorów aktywnego udziału w nadzorze nad spółką, czyli przede wszystkim podczas walnych zgromadzeń oraz obrad rady nadzorczej. Aktywni inwestorzy zgłaszają różne propozycję oraz zabierają głos w kwestiach ważnych dla przyszłości spółki, domagając się np. odpowiedniego podziału zysku, poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, dostępu do informacji. Aktywizm inwestorski jest szczególnie ważny w podmiotach o rozdrobnionej strukturze kapitału, jako istotny element nadzoru korporacyjnego.