Co to jest barter? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychBarter – jest bezgotówkowym sposobem rozliczeń transakcji handlowych, polega na przekazaniu towaru lub wykonaniu usługi w zamian za inne dobro lub usługę.