Co to jest bezrobocie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychBezrobocie – zjawisko społeczne występujące w gospodarce w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn część społeczeństwa zdolna do pracy i deklarująca chęć jej podjęcia nie uzyskuje zatrudnienia.