Co to jest cena nabycie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychCena nabycia – obejmuje sumę ceny zakupu, obciążeń o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu), kosztów zakupu oraz obniżeń ceny (wartość ujemna).