Co to jest cena zakupu? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychCena zakupu – kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.