Co to jest głosowanie nogami? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychGłosowanie nogami (voting by feet) – oznacza sprzedaż akcji i całkowite wycofanie się z danej spółki. Działanie takie jest odbierane jako sposób zasygnalizowania dezaprobaty dla działań zarządu i jednocześnie niechęci wywierania jakiegokolwiek wpływu na decyzje menadżerów. W rezultacie sprzedaży akcji giełdowa wycena przedsiębiorstwa spada.