Co to jest popyt? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPopyt jest to zależność między ceną dobra, a ilością tego dobre, którą w danym czasie konsumenci pragną i mogą nabyć. Przy niezmienności pozostałych warunków (ceteris paribus).

Prawo popytu – wraz ze wzrostem ceny zapotrzebowanie na dane dobro spada. Odwrotne wraz ze spadkiem ceny konsumenci pragną nabywać danego dobra więcej. Popyt jest zatem ujemnie skorelowaną funkcją ceny.

Wielkość popytu jest to określona ilość towarów i usług, jaką nabędą konsumenci przy wyznaczonej cenie.