Co to jest klucz rozliczeniowy/ klucz kalkulacyjny/ klucz podziałowy? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKlucz rozliczeniowy / klucz kalkulacyjny / klucz podziałowy – wielkość wyrażona wartościowo lub ilościowo umożliwiająca określenie przybliżonego udziału kosztów poszczególnych nośników w kosztach podlegających podziałowi. Przykładowe klucze podziałowe: ilość roboczogodzin lub maszynogodzin, zużycie energii elektrycznej, masa, wykorzystywana powierzchnia.