Co to jest maszynogodzina/ motogodzina? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychMaszynogodzina / Motogodzina – jednostka ekonomiczna określająca nakład wykonanej pracy przez jedną maszynę w czasie jednej godziny, w przypadku maszyn pracujących w warunkach zmiennego obciążenia (liczby obrotów) rozlicza się tą wartość w stosunku do maksymalnego obciążenia (np. 3 godziny pracy maszyny przy obciążeniu 33,33% równają się jednej motogodzinie).