Co to jest panika bankowa/ szturm na bank/ run na bank? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPanika bankowa / szturm na bank / run na bank – sytuacja, w której znaczna ilość klientów danego banku w obawie o swoje środki jednocześnie pragnie wycofać depozyty. Przyczynami są istniejące lub bardzo prawdopodobne problemy z wypłacalnością danej instytucji finansowej, które nie zawsze wynikają z obiektywnych motywów. Panikę bankową na skutek samospełniającej się przepowiedni może wywołać niefortunna wypowiedź przedstawiciela rządu, banku, systemu finansowego lub niepotwierdzona plotka wywołująca panikę. Zjawisku szturmu na bank występuje w systemie rezerwy cząstkowej, a jego ryzyko zmniejsza się wraz z wzrostem wysokości rezerw utrzymywanych przez bank.