Co to jest rada dyrektorów? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychRada dyrektorów – najważniejszy organ spółki w systemie jednopoziomowym. Występuje w modelach anglosaskim zastępując zarząd spółki i radę nadzorczą, które w niemieckim modelu nadzoru korporacyjnego są odrębnymi podmiotami o różnych zadaniach i kompetencjach. W skład rady dyrektorów wchodzą przeważnie dyrektorzy wykonawczy oraz niezależni doradcy zewnętrzni, tworzący pomost między firmą a interesariuszami, wśród których najważniejsi to akcjonariusze.