Co to są koszty bezpośrednie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKoszty bezpośrednie – wartość poniesionych kosztów ustalona na podstawie określonych dokumentów źródłowych, które można bezpośrednio powiązać z nośnikiem kosztów (np. wytworzonego produktu, wykonanej usługi). Ustawa o rachunkowości stanowi iż koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.