Co to są koszty pośrednie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKoszty pośrednie – szeroki katalog kosztów, których nie można bezpośrednio powiązać z określonym nośnikiem kosztów (np. wytworzonym produktem, wykonaną usługą), lub których ustalanie w danych warunkach jest nieopłacalne z powodu dużej pracochłonności czy nieistotne ze względu na niską wartość. Rozliczenia tych kosztów dokonuje się na podstawie kluczy rozliczeniowych.