Co to są koszty zakupu? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKoszty zakupu – koszty bezpośrednio związane z zakupem oraz przystosowaniem składnika aktywów do stanu umożliwiającego jego użytkowanie lub wprowadzenie do obrotu.