Co to jest zintegrowany nadzór finansowy? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychZintegrowany nadzór finansowy – jedna instytucja sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowy (sektorem bankowym, kas spółdzielczych, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi)  w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilności. W Polsce funkcję „supernadzorcy” (nadzorcy zintegrowanego) sprawuje KNF.