Co to jest zróżnicowany nadzór finansowy? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychZróżnicowany nadzór finansowy – występuje kilka niezależnych instytucji nadzorujących poszczególne segmenty i podmioty rynku finansowego (rynek kapitałowym, rynek ubezpieczeniowy, rynek emerytalny, sektor kas spółdzielczych, sektor bankowy, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi).

W Polsce nadzór zróżnicowany został  zastąpiony nadzorem zintegrowanym sprawowanym przez KNF. Proces ten trwał  w latach 2002-2008, kiedy to zintegrowano nadzór bankowy (Komisja Nadzoru Bankowego, której organem wykonawczym był wchodzący w skład struktury Narodowego Banku Polskiego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), nadzór emerytalny (Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi), nadzór ubezpieczeniowy (od 1996 Minister Finansów w zakresie nadzoru licencyjnego oraz Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń w zakresie bieżącego nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń) oraz ostatni istotny element nadzoru zróżnicowanego w Polsce, czyli nadzór nad rynkiem kapitałowym (od 1991 roku Komisja Papierów Wartościowych, przekształcona w 1997 roku w Komisja Papierów Wartościowych i Giełd).