Co to jest dyskontowanie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychDyskontowanie – proces umożliwiający obliczenie obecnej wartości kapitału na podstawie jej przyszłej wartości; umożliwia porównywanie kwot pieniężnych w różnych okresach czasu.