Co to jest krzywa Lorenza? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKrzywa Lorenza jest to funkcja ilustrująca poziom nierówności dochodowych gospodarstw domowych. Na osi x (poziomej) układu współrzędnych naniesiony jest rosnąco odsetkę osób uporządkowany rosnące według dochody, na osi y (pionowej) zaś odsetek wszystkich dochodów. Na podstawie tej krzywej można odczytać, jaka część całkowitego dochody przypada na gospodarstwa domowe o określonych dochodach.

  • Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂