Co to jest krzywa Lorenza? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKrzywa Lorenza jest to funkcja ilustrująca poziom nierówności dochodowych gospodarstw domowych. Na osi x (poziomej) układu współrzędnych naniesiony jest rosnąco odsetkę osób uporządkowany rosnące według dochody, na osi y (pionowej) zaś odsetek wszystkich dochodów. Na podstawie tej krzywej można odczytać, jaka część całkowitego dochody przypada na gospodarstwa domowe o określonych dochodach.

 • Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

 • 春暖花开,下次再来!

 • 学习啦,很久没浏览过了!

 • This is a good blog, happy every day

 • Looks good!I like this!

 • 这个不错耶,我喜欢!

 • comments

  Let me send comments for you.
  10,000 comments cost $1, 100,000 comments cost $5
  You can receive this comment, it means that I sent it successfully.
  If you want to buy, pay 1 or 5 dollars through PayPal, after that,
  Send the following information to my Email:
  Name, email, Url, content.
  I will send the send Log to you by email within three days
  My PayPal & Email: [email protected]

 • The server is very fast.

 • 初来乍到,多多关照!消灭新冠,人人平安!