Co to jest minimum egzystencjalne? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychMinimum egzystencji to określony koszyk dóbr, których konsumpcji nie może zostać przesunięta w czasie, gdyż jest niezbędna człowiekowi do zachowania podstawowych funkcji życiowych. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą podstawowe potrzeby wynikające z piramidy potrzeb Maslowa, czyli bezpieczeństwo i potrzeby fizjologiczne.