Co to jest nadwyżka konsument? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychNadwyżka konsumenta jest to różnica między maksymalną kwotą, jaką konsument jest skłonny zaoferować za dane dobro, a rzeczywiści obowiązująca ceną. Wielkość nadwyżki zależy bezpośrednio od elastyczności krzywej popytu. W sytuacji, kiedy popytu jest doskonale nieelastyczny, to nadwyżka wynosi 0, a kiedy popyt jest doskonale elastyczny, to nadwyżka konsumenta dąży do nieskończoności.