Co to jest podaż? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPodaż jest to relacja między ilością dóbr i usług, oferowanych w danym czasie przez producentów, a ceną tych dóbr i usług. Przy pozostałych warunkach niezmiennych (ceteris paribus).

Prawo podaży – wzrost ceny zwiększa ilość oferowanych przez producentów towarów i usług. Odwrotnie spadek ceny powoduje, że producenci oferują mniejszą ilość swoich dóbr i usług konsumentom. Podaż jest zatem funkcją dodatnio skorelowaną z ceną.

 

Wielkość podaży to określona ilość dóbr i usług, którą producenci pragną i są wstanie sprzedaż przy danej cenie.