Co to jest różnicowanie cen? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychRóżnicowanie cen jest to proces, w wyniku którego takie same dobra są oferowane klientom po różnej cenie. Celem takiego działania jest osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku przez producenta, na skutek niwelowania nadwyżki konsumenta. Zależnie od posiadanych informacji producent może różnicową na trzy sposoby: oferować każdemu konsumentowi inna cenę, uzależniać cenę, od ilości nabytych dóbr lub różnicować cenę w zależności od segmentu rynku.