Co to są korzyści skali? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKorzyści skali to przyrost efektywności, na skutek tego, iż przeciętny koszt całkowity maleje na skutek wzrostu produkcji. Korzyści skali mogą mieć charakter wewnętrznych korzyści, kiedy dotyczą danego przedsiębiorstwa lub zewnętrznych korzyści, kiedy przeciętny koszt całkowity spada w całym segmencie rynku (we wszystkich podmiotach). Przeciwieństwem korzyści skali są niekorzyści skali, zbyt duża skala działalności może spowodować, iż wraz ze wzrostem produkcji przeciętny koszt produkcji również będzie rósł.