Co to są koszty ukryte/alternatywne? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKoszty ukryte (alternatywne) są to koszty, które nie pociągają ze sobą wydatków związanych z czynnikami produkcji, a rezygnacją z podjęcia określonego działania. Koszty ukryte (alternatywne) nie są uwzględniane w rachunkowym ujęciu kosztów, lecz wyłącznie w ekonomicznym.