Co to jest użyteczność całkowita i krańcowa? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychUżyteczność całkowita jest to łączna satysfakcja, jaką osiąga konsument w wyniku konsumpcji określonej ilości danego dobra lub usługi. Użyteczność krańcowa zaś jest to dodatkowa satysfakcja, którą osiąg konsument z konsumpcji dodatkowej jednostki danego dobra lub usługi.